His Majesty The King of Spain SSB Contest Records

RULES 2023RESULTS 2022DATABASERECORDSSTATISTICS

 
His Majesty The King of Spain SSB Contest Records
Category: MULTI-MULTI ALL LOW

Rank Call Year QSO Valid Points Mult. Total Notes Pdf
1 ED7B 2021 1823 1693 366 879,132 Trofeo
Op: EC7ZR.EA7DZ.EA7ZC.EA8TR.EC7KW.EA8DHH
2 ED1B 2018 1359 1293 314 547,616 Trofeo
Op: EA1AST EB1TR EA1IWT
3 EC5AGC 2022 1249 1100 262 376,232 Trofeo
Op: EA5ZJ EA5XV EC5AGC
4 EE5O 2020 1049 1002 252 359,100 Trofeo
Op: EA5ITJ EB5CS EC5KY
5 ED9E 2018 835 801 276 342,516 Diploma en papel
Op: EA9CD – EA9FY – EA9ACP – EA7KI – EA9ACO – EB9DG
6 EE5O 2021 914 877 250 328,500 Diploma en papel
Op: EA5AJQ EA5GIL EA5ITJ EA5RT EB5CS EC5KY
7 ED9E 2019 842 796 254 314,452 Trofeo
Op: EA9CD EA9ACT EB9DG EA7KI
8 EA5RCZ 2019 938 855 234 289,458 Diploma en papel
Op: EA5GJ EA5GR EA5IEA EA5ITF EA5IWJ EA5IVR EA5IWX EA5IUA EA5IRH EA5IMG EA5IJG EA5CTE EA5IOM EB5GC EA5IUJ EC5BIT
9 EA4URQ 2021 800 723 231 283,206 Diploma en papel
Op: EA4BS EB4BZA EA4FR EA4HKT EA4HIA EA4GCU EA4GLA
10 EA1WD 2018 635 606 228 224,352 Diploma en papel
Op: EA1AL EA1EQ EA1IVC EA1IXQ EA1TG EA1WH EA2DJK EA2DVN
11 EC5AGC 2021 706 653 210 222,390 Diploma en papel
Op: EC5AGC EA5ZJ EA5XV EA5HB EB5EHT
12 ED3D 2022 715 671 209 208,582 Diploma en papel
Op: EA3IJA – EA3AYQ – EA3AH
13 EE5O 2019 605 586 209 183,502 Diploma en papel
Op: EA5ITJ EC5KY EA5RT EB5CS
14 EA4URQ 2020 658 609 166 175,296 Diploma en papel
Op: EA4FR EA4W EA4GVZ EA4GCU EA4GLA EA4HIA EB4BZA EA4GGY EA4GZD
15 EA3URE 2018 601 549 210 162,330 Diploma en papel
Op: EA3HXT EA3IBV EB3FIS EA3IR EA3HSI EA3HBF
16 EA5WZ 2020 618 596 183 154,086 Diploma en papel
Op: EA5WZ EB5TT
17 EA1RCG 2021 563 540 162 151,308 Diploma en papel
Op: EB1CAM EA1OK EA1JBE EA1JAY EA1IMW
18 EF8L 2018 487 463 201 147,534 Diploma en papel
Op: EB8AIF, EA8BMG, EA8CYU, EA8DEC, EA8NB, EA8DHA, EA8DCA
19 EE5O 2018 455 431 202 146,450 Diploma en papel
Op: EA5HOX, EA5GUM, EA5HXG, EB5FRK, EB5ILJ, EB5FOJ, EB5ILI
20 EF8L 2022 522 479 185 131,165 Diploma en papel
Op: EB8AIF EA8CYU EA8AV EA8BF PA1MAR
21 EF8L 2019 462 430 179 119,035 Diploma en papel
Op: EB8AIF EA8CYU EA8DID EA8DEC EA8BMG EA8DCA PA1MAR EA8DHA
22 ED5P 2019 418 391 162 113,400 Diploma en papel
Op: EA5ILC EA5CH EA5RCK
23 EA1WD 2019 413 395 165 110,055 Diploma en papel
Op: EA1AL EA1IXQ EA1SV EA1TG EA1WH EA2DPA
24 ED5P 2018 437 363 168 104,832 Diploma en papel
Op: EA5ILC EA5CH EA5RCK
25 EB7RCS 2021 368 349 149 94,317 Diploma en papel
Op: EA7E EA7EKS EA7IRU EA7IZB EB7DPL
26 EG7SMR 2018 362 339 144 91,152 Diploma en papel
Op: EA7JOT EA7IOJ EA7/OZ1AA EA7BQC EA7AWQ EA7JTT EA7DEV
27 ED4SMR 2018 333 304 144 78,480 Diploma en papel
Op: EA4FGB EA4BDL EB4APF EA4OV EA4EQE EA7KU EA4FTG EA4GYK
28 EA5RKB 2021 430 390 113 77,631 Diploma en papel
Op: EA5ISM EA5HKI EA5XC EA5IZT
29 EA5RKO 2018 318 308 155 74,090 Diploma en papel
Op: EB5EHT, EA5GUV
30 EA4URA 2022 368 341 112 65,744 Diploma en papel
Op: EA4FFI EA4HAM EA4HFP EA4BQG EA4BVW EA4CZ EA4HSF EA4BX
31 EA5ITJ 2018 289 273 113 52,206 Diploma en papel
Op: EA5ITJ EC5KY
32 ED2R 2018 360 339 107 51,788 Diploma en papel
Op: EA2DR EB2DJ
33 EA3RCI 2022 227 223 129 45,408 Diploma en papel
Op: EA3DUR EA3ATO EB3FYV
34 EA7JYR 2019 252 235 101 43,531 Diploma en papel
Op: EA7AFM EA7EKS EA7HJW EA7IZB EA7JYR EB7DPL
35 EA5RKO 2020 229 221 108 40,500 Diploma en papel
Op: EA5GUV, EB5EHT
36 EG2SMR 2020 228 227 90 32,850 Diploma en papel
Op: EC2AHS EC2AHS/MA
37 EA1RCG 2020 192 169 103 30,179 Diploma en PDF
Op: EA1IMW EA1JAY EA1OK EB1CAM,
38 EA1RCG 2022 200 182 100 28,300 Diploma en PDF
Op: KN6TUR EA1OK EA1IMW
39 EA5RKO 2019 179 173 88 24,464 Diploma en PDF
Op: EB5EHT, EA5GUV, EA5ICD
40 EA1GTX 2019 141 134 72 17,856 Diploma en PDF
Op: EA1GTX EA1IYF
41 EA4URG 2019 128 118 62 13,516 Diploma en PDF
Op: EA5IPR EB4AYB EA4HBW EA4HET
42 EA1BEP 2018 123 110 59 10,974 Diploma en PDF
Op: EA1BEP EA1RX EA1HCW
43 EA4GMM 2018 133 122 49 10,829 Diploma en PDF
Op: EA4GMM, EA4GEO, EA4AWE, EA5IPR, EB4AYB
44 EA2URB 2022 113 108 39 8,190 Diploma en PDF
Op: EA1FER EA2EGK EA1FLS
45 ED4N 2019 72 64 50 5,950 Más buscadas [SG]
Op: EA1MI EA1HUP EA4DVE EA4GUW EA4NA
46 EA7IKE 2020 28 22 15 660
Op:

 
 

<< Go Back